-1001
-900
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 (11. století)
1100 (12. století)
1200 (13. století)
1300 (14. století)
1400 (15. století)
1500 (16. století)
1600 (17. století)
1700 (18. století)
1800 (19. století)
1900 (20. století)
2000

Románský sloh

Období: přibližně jedenácté až třinácté století.

Gotický sloh

Od druhé poloviny 12. do 15. (It, Fr) až 16. (Německo, stř. evropa) století.

Renesance

Od konce 14. století do 16. století.

Manýrismus

16. století

Rokoko

18. století

Baroko

17. až polovina 18. století

Neoklasicismus/empír

konec 18. až konec 19. století

Moderní umění

konec 19. století až 2. půlka 20. století.

Počet vypsaných lidí: 106

Feidiás

Feidiás

Stručné info

Feidiás (Φειδίας); (asi 490 př. n. l. – asi 430 př. n. l.) byl antický řecký sochař klasického období. Patří k nejvýznamnějším světovým sochařům. Narodil se v Athénách v době řecko-perských válek. Sochařství se vyučil v sochařské dílně v Argu na Peloponésu.

Nicola Pisano

Nicola Pisano

Stručné info

Italský sochař, někdy považovaný za otce moderního sochařství. Tvořil v gotickém slohu ale nechal se inspirovat i v antice, čímž se stal předchůdcem renesance a naznačil vývoj umění o sto let později.

Zajímavá díla
 • Kazatelna Baptisterie v Pise
 • Svatyně sv. Dominika v Boloni
 • Kazatelna katedrály v Sieně

Mistr třeboňského oltáře

Mistr třeboňského oltáře

Stručné info

Mistr třeboňského oltáře je označení pro významného gotického malíře pozdního 14. století, kterého neznáme jménem, a proto je označen podle svého stěžejního díla. Působil na dvoře českého krále Václava IV. a ve službách řádu augustiniánů kanovníků. Výrazně poznamenal vývoj středoevropského malířství vrcholné a pozdní gotiky. Jako hlavní představitel krásného slohu vytvořil nový ideál štíhlé figury s typickou stylizací řasnatého oděvu, s příznačnou lyrikou tváří, gest a postojů.

Jan van Eyck

Jan van Eyck

Stručné info

Jan van Eyck (* kolem 1390 v Maaseycku – 9. července 1441 v Bruggách byl nizozemský malíř. Spolu s bratrem Hubertem významně zdokonalil techniku olejomalby. Jeho obrazy ovlivnily jeho nizozemské i italské současníky. K nejvýraznějším rysům jeho maleb patří přesné popisné vystižení detailů, nesmírně jemná a minuciózní malba a kresba, důsledné využívání perspektivy při kompozici prostoru, přesné vystižení světelných poměrů průzračného, rozptýleného světla s výrazným uplatněním stínování.

Hieronymus Bosch

Hieronymus Bosch

Stručné info

Přední holandský Gotický a Renesanční malíř 15. a 16. století. Zobrazuje úpadek lidstva, hřích, démony. Známé obrazy:
 • Zahrada pozemských rozkoší - triptych
 • Nesení kříže
 • Sedm smrtelných hříchů
 • Loď bláznů

Giuseppe Arcimboldo

Giuseppe Arcimboldo

Stručné info

Manýristický malíř s originálním stylem zobrazování portrétů složených ze zvířat, zeleniny, stromů a podobně. V roce 1562 byl pozván do Prahy, kde čtvrtstoletí působil a vynalezl svůj typický styl.

Francisco de Zurbarán

Francisco de Zurbarán

Stručné info

Španělský barokní malíř "zlatého věku". Tvořil zejména náboženské motivy, zobrazoval svaté, mnichy, řeholnice a podobě. Přátelil se s Velázquezem.

V roce 1630 byl jmenován dvorním malířem Filipa IV. Časem ale začal být za svá díla kritizován a umírá osamocen a chudý. Podobně jako mnoho dalších malířů jeho doby.

Jan Kupecký

Jan Kupecký

Stručné info

Barokní malíř. Syn českých rodičů, kteří utekli na Slovensko před náboženskou persekucí.

Studoval ve Vídni a v Itálii. Maloval portréty aristokratů včetně ruského cara, ale i neznámé osoby a svou rodinu.

Během roku 1733 odchází do Norimberku, kde tvořil až do smrti.

Francisco Goya

Francisco Goya

Stručné info

Španělský romantický malíř a rytec. Propracoval se na prvního dvorního malíře. Známý obraz Nahá Maja vyvolal pobouření ve společnosti, proto Goya namaloval i obraz Oblečená Maja, který zobrazuje dámu v téže pozici oblečenou.

Odkazy

Zajímavé video v angličtině o živodě Goyi.

Camille Pissarro

Camille Pissarro

Stručné info

Důležitá postava impresionismu a post-impresionismu. Byl nejen tvůrčí osobností, ale i bral k sobě pod patronát i ostatní impressionisty.

Byl rovněž novátorem v technice malby a o své znalosti se rád dělil. Byl uznávaný jako učitel, impresionisté si k němu chodili pro inspiraci a spolupořádali nezávislé výstavy.

Podobně jako mnoho současníků, uznávaným širší veřejností se stává až těsně před smrtí.

Salvador Dalí

Salvador Dalí

Stručné info

Významný katalánský malíř, který se proslavil svými surrealistickými díly.

Tvořil bizarní obrazy, výjevy snové a překvapující. Byl mistrovským řemeslníkem s dokonalým malířským projevem, který čerpal u renesančních umělců. Jeho neznámějším obrazem je beze sporu Persistence paměti se známým motivem Rozteklých hodin. Působil i komerčně, kde je jeho nejznámějším dílem logo lízátek ChupaChups.

Kromě malířství spolupracoval s Louisem Buňuelem a Waltem Disneym na filmu a rovněž se zabýval i architekturou.

I jako osobnost se projevoval velice nekonvenčně až bizarně, což mu sloužilo k upoutání pozornosti na svou osobu.

Cimabue

Cimabue

Stručné info

Cimabue, vlastním jménem Cenni di Peppo (kolem 1240 - kolem 1302), byl nejproslulejším italským malířem své doby, prvním velkým mistrem florentské školy. Dante považoval Cimabua za nejvýznamnějšího italského malíře před Giottem, s nímž se zasloužil o obrodu italského umění ve středověku.

Mistr Theodorik

Mistr Theodorik

Stručné info

Mistr Theodorik (také Dittrich, Dětřich, Jetřich, přezdívaný Zelo, Horlivec) byl malíř neznámého původu, který je uváděný v letech 1359 – 1367 jako významný dvorní malíř Karla IV. a roku 1348 představený pražského malířského bratrstva.

S podílem dílny provedl celkovou unikátní výzdobu kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně, se 129 deskovými obrazy a nástěnnými malbami.

Obrazy, zpodobující převážně polopostavy světců způsobem vybočujícím z dobové stylové normy, byly chápány jako relikviáře. Jeho podíl na vzniku měkkého slohu přispěl k rozšíření vlivu české školy do různých okolních středisek.

Donatello

Donatello

Stručné info

Florentský sochař a umělec rané renesance. Je považován za jednoho ze zakladatelů individualizovaného sochařského portrétu.

Působil ve Florencii, Římě a v Padově. Jeho nejznámější díla jsou portréty svatých a biblických postav.

Albrecht Dürer

Albrecht Dürer

Stručné info

Německý malíř, rytec, teoretik umění a matematik. Velice plodný, vytvořil přes tisíc kreseb, desítky akvarelů a stovky dřevořezů a maleb. Velice mlád získal věhlas po celé Evropě. Maloval Autoportréty, biblické motivy, akty i přírodu. Byl velice bohatý, jeden z nejbohatších měšťanů Norimberku.

El Greco

El Greco

Stručné info

Doménikos Theotokópulos známý jako El Greco (Řek) (kolem 1541–1614) byl malíř, sochař a architekt řeckého původu známý jako hlavní představitel španělského manýrismu a pozdní renesance. Ve svém díle byl ryzí idealista usilující nahradit renesanční ideály přirozené pravdy a krásy. Jako významný inovátor byl objeven uměleckou veřejností až v 19. století a jeho dílo bylo jednou z hlavních inspirací umění 20. století.

Guarino Guarini

Guarino Guarini

Stručné info

Italský barokní architekt, matematik, spisovatel a kněz. Současník (a nástupce) neméně významného Francesca Borrominiho .

Narodil se v Modeně, ale působil na mnoha místech včetně Lisabonu, Prahy a Vídně. Ve Španělsku studoval muslimskou architekturu.

Napsal několik knih o matematice jak v Italštině, tak v Latině. Věnoval se i astronomii a filosofii

Jean-Baptiste Oudry

Jean-Baptiste Oudry

Stručné info

Francouzský rokokový malíř a rytec. Známý svými naturalistickými obrazy zvířat a lovu. Věnoval se však i portrétu, krajině a dalším motivům.

Narodil se v Paříži do umělecké rodiny.

Už za života byl velice slavný, ale odmítl pracovat pro ruského cara nebo dánského krále a zůstal ve Francii, kde měl své obří studio s mnoha asistenty.

William Blake

William Blake

Stručné info

Anglický malíř a básník. Už jako dítě se seznamoval se středověkým uměním a sbíral reprodukce renesančních malířů.

Byl vizionářský a rebelský typ a za svého života pramálo oceněn. Současníky byl považován za blázna.

Ilustroval například Dantovu Božskou komedii.

Édouard Manet

Édouard Manet

Stručné info

Francouzský impresionistický malíř. Klíčová postava přechodu od realismu k impresionismu. Často čelil posměchu a bouřlivé kritice.

Inspiroval se u Courbeta, Tiziana, Delacroixe, Goyi a dalších.

Jeho nejznámější obrazy jako je Piják absintu nebo Snídaně v trávě byly odmítnuty. Teprve na sklonku svého života se poprvé dočkává všeobecného uznání díky obrazu bar ve Folies-Bergère.

Amedeo Modigliani

Amedeo Modigliani

Stručné info

Italský malíř a sochař židovského původu. Studoval umění a nadchl se pro figurální italské malířství a naplno se začal projevovat po svém příjezdu do Paříže. Holdoval drogám, alkoholu a záměrně se psychicky rozrušoval a velkou část svého života byl nemocen tuberkulozou.

Ovlivnil ho například in Henri de Tolulouse-Lautrec nebo později Paul Cézanne, ale celkově si vyvinul svůj vlastní těžko zaškatulkovatelný styl.

Robert Rauschenberg

Robert Rauschenberg

Stručné info

Americký výtvarník, prosadil se v padesátých letech. Pop-art, abstraktní expresionismus.

Kombinuje techniky, netradiční materiály spojuje v nové inovativní kombinace. Navrhoval i kostýmy pro taneční vystoupení. V mládí spolupracoval s hudebním skladatelem Johnem Cagem.

Jeho projekt „Experiments in Art and Technology“ se snažil navázat spolupráci mezi umělci a inženýry

Giovanni Pisano

Giovanni Pisano

Stručné info

Italský malíř, sochař a architekt, syn Nicola Pisano

S otcem pracovali spolu na dílech jako je Fontana Maggiore v Perugii nebo na kazatelně katerdály v Pise, kde poté tvořil i většinu své další tvorby.

Jeho další práce jsou k vidění v Perugii, Sieně, Pistoii a dalších italských městěch.

Petr Parléř

Petr Parléř

Stručné info

Německý stavitel a architekt, kameník, sochař a řezbář. Jeden z nejvýraznějších umělců vrcholné gotiky.
 • Karlův most
 • Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
 • chór, sakristie a věž katedrály sv. Víta

Masaccio

Masaccio

Stručné info

Významný italský renesanční malíř. Podle Vasariho nejvýznamnější umělec své doby díky své schopnosti malovat živé figury, pohyb, perspektivu. Přes svou krátkou kariéru velice ovlivnil ostatní malíře. Byl jedním z prvních, kdo použil lineární perspektivu, úběžník a šerosvit.

Sandro Botticelli

Sandro Botticelli

Stručné info

Italský raně renesanční malíř, představitel Florentské školy.

Ještě před jeho smrtí klesal zájem o jeho práci a do konce 19. století o něj nebyl valný zájem, později však byl znovuobjeven.

Giorgio Vasari

Giorgio Vasari

Stručné info

Italský architekt, malíř a životopisec florentských umělců (da Vinci, Michelangelo, ...)

Pokládán za jednoho z prvních kunsthistoriků. Jeho životopisecké dílo je významnější než jeho dílo výtvarné. Do současnosti se z jeho práce čerpá. Začal užívat pojem Gotika a Manýrismus.

Peter Paul Rubens

Peter Paul Rubens

Stručné info

Významný vlámský barokní malíř, výrazně se věnoval náboženským motivům, krajinám, portrétům a výjevům z dějin.

Mimo malování se věnoval sběratelství umění a za své diplomatické schopnosti byl pasován na rytíře.

Johann Bernhard Fischer von Erlach

Johann Bernhard Fischer von Erlach

Stručné info

rakouský barokní architekt a stavitel. Byl jeden z nejvýznamnějších architektů baroka nejen v německy mluvících zemích. V Čechách postavil Clam-Gallasův paláce v pražské Husově ulici na Starém Městě pražském, na Moravě vyprojektoval kašnu Parnas na Zelném trhu v Brně.

Jacques-Louis David

Jacques-Louis David

Stručné info

Francouzský klasicistní malíř. Podporoval francouzskou revoluci a stal se po nástupu Napoleona jeho dvorním malířem. Jeho obraz Přísaha Horatiů se stvává jedním ze symbolů vlastenectví Francozů. Po napoleonově pádu však musel Francii opustit a dožívá v Belgii.

Edgar Degas

Edgar Degas

Stručné info

Edgar Degas je okolím považován za impresionistu, za kterého se on sám nikdy nepovažoval, i když byl hlavním iniciátorem impresionistických výstav.

Věnoval se malování těla, více než polovina jeho olejomaleb jsou tanečnice a baletky, zejména v zákulisí. Další oblíbená témata byly dostihy, divadla, kavárny, ale především tanec.

Andy Warhol

Andy Warhol

Stručné info

Americký malíř, grafik, filmový tvůrce a vůdčí osobnost amerického hnutí pop artu.

Původně studoval komerční tvorbu a živil se v New Yorku jako ilustrátor časopisů a designer reklam. Během 60. let se ale vypracoval na velmi uznávaného umělce, portrétoval známé osobnosti a navrhl podobu lahve na Coca-Colu.

Významným počinem je založení uměleckého studia Továrna (The Factory), kde soustřeďoval velké množství kreativců, hudebníků, spisovatelů, celebrit

Ve svém díle reagoval na masovost, konzum, zrychlování životního tempa. Jeho známý citát zní: "Každý jednou zažije svých 15 minut slávy"

Giotto di Bondone

Giotto di Bondone

Stručné info

Giotto di Bondone byl italský malíř a architekt, který je pokládán za předchůdce renesančního umění.

Jeho učitelem byl Cimabue, který mu dal i jeho první zakázky

Giotto se podobně jako Nicola Pisano vrací k antice a spolupodílí se na postupném příchodu renesance

Filippo Brunelleschi

Filippo Brunelleschi

Stručné info

Nejvýznamnější architekt první fáze renesance. Spolu se sochařem Donatellem a malířem Masacciem jsou považováni za zakladatele renesančního umění.

Vyprojektoval první významnou renesanční stavbu - Špitál neviňátek ve Florencii. Je také autorem revoluční kupole chrámu Santa Maria del Fiore, která je neodmyslitelnou součástí panoramatu Florencie.

Další stavby: kostel San Spirito, kaple Medicejských v k. San Lorenzo, kaple Pazziů v k. Sta Croce (vše Florencie)

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Stručné info

Byl všestranná renesanční osobnost. Byl významný malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér.

Kariéru započal jako učeň ve Florencii odkud ale po deseti letech vydal na dalších dvacet do Milána, které mu poskytlo mnohem příznivější podmínky pro jeho novátorského ducha.

Celý svůj život sepisoval poznámky a deníky o anatomii, technice, malířství, pohybu, perspektivě a dalších oborech svého bádání. Nikdy je ale nedokončil v publikovatelné podobě, jde pouze o desítky knih chaoticky uspořádaných a psaných obecným jazykem.

Paolo Veronese

Paolo Veronese

Stručné info

Významný benátský renesanční malíř.

Francesco Borromini

Francesco Borromini

Stručné info

Italský architekt, tvůrce dynamického baroka.

Petr Brandl

Petr Brandl

Stručné info

Vrchní představitel baroka v Čechách

Hokusai

Hokusai

Stručné info

japonský umělec, malíř a dřevorytec období Edo, kterého nejvíce proslavily jeho dřevotisky žánru ukijo-e.

Antoni Gaudí

Antoni Gaudí

Stručné info

Katalánský architekt. Významný představitel secese.

Frank Gehry

Frank Gehry

Stručné info

Současný kanadský architekt světového významu. Spolupodílel se na pražském Tančícím domě.

Mezi další díla patří například

 • Guggenheimovo muzeum v Bilbau
 • Americké centrum v Paříži
 • Koncertní hala Walta Disneyho v L.A.

Paolo Uccello

Paolo Uccello

Stručné info

Paolo Uccello je jedním z nejvšestrannějších umělců rané renesance, ačkoli jeho dílo během jeho života vyšlo z módy a zájem o ně se znovu probudil až ve 20. století.

Raffael Santi

Raffael Santi

Stručné info

Známější jako pouze Rafaelo, Italský architekt a malíř. Spolu s Michelangelem a Leonardem da Vincim tvoří uznávanou trojici své doby. Přes krátkost jeho života je jeho dílo neobyčejně rozsáhlé.

Caravaggio

Caravaggio

Stručné info

Malíř působící po celé Itálii a na Maltě. Jeho dílo naznačuje barokní styl na jehož vznik měl podstatný vliv. Maloval realističtěji a skvěle pracoval se světlem.

Pro své náboženské motivy si vybíral prosté lidi z ulice jako modely, což nebylo po chuti církvi.

Byl to velký rváč a bouřlivák. Při jedné rvačce dokonce zabil svého modela (a možná i milence). Nakonec na následky jedné rvačky (a díky shodě nešťastných událostí) i umírá.

Jan Vermeer van Delft

Jan Vermeer van Delft

Stručné info

Nizozemský barokní malíř. Dochovalo se jen 37 obrazů. Namaloval jen 2 obrazy za rok, ale ty se relativně dobře prodávaly. Živil se rovněž jako znalec a překupník umění. Zajímali se o něj Impresionisté, Dalí a další.

Vermeer byl slavný zejména v Delftu, protože většinu jeho díla skoupil místní patron. Za francouzské invaze přestal malovat a obchodu s uměním se za války rovněž nedařilo. Umírá v chudobě a světem málo poznán.

Teprve v 19. století se o jeho dílo začal svět zajímat a velice rychle se jeho obrazy začly prodávat za astronomické sumy.

Giovanni Battista Tiepolo

Giovanni Battista Tiepolo

Stručné info

Jeden z nejvýznamnějších benátských malířů pozdního baroka.

Caspar David Friedrich

Caspar David Friedrich

Stručné info

Německý romantický malíř a kreslíř. Zabýval se krajinou. Působil i v na území Čech, známá je jeho krajina s Milešovkou. Je považován za nejvýznamnějšího německého malíře své generace.

Většina jeho díla je protkaná motivy osamocení, melancholie, malosti člověka v kontrastu s přírodou a apatie. Jak stárl a vzdalovali se mu přátelé, postupně se tyto emoce v jeho dílech zesilovaly.

Ač jednu dobu uznávaný, postupem času jeho sláva klesala a pološílený a polozapomenutý umírá. Ve dvacátém století jej znovuobjeví expresionisté a surrealisté. Stává se i nástrojem nacistické propagandy a nějakou dobu trvá, než se této aury zbaví.

Auguste Renoir

Auguste Renoir

Stručné info

Francouzský impresionistický malíř. Pocházel z chudých poměrů, často neměl ani na barvy. Původně se pokoušel malovat ve stylu Rubense, když se však seznámil s Monetem, Sisleym, začali spolu malovat krajinu a další impresionistické motivy.

Cestoval po Alžíru, Španělsku, Itálii a dalších zemích, kde hledal inspiraci pro svou další tvorbu.

Ke konci života trpěl revmatismem a nebyl schopen se věnovat malbě, zkusil to se sochou, ale nakonec zrealizoval pouze jedinou

David Hockney

David Hockney

Stručné info

Anglický malíř, popart 60. let

Leon Battista Alberti

Leon Battista Alberti

Stručné info

Italský humanista, architekt, teoretik umění, spisovatel a matematik.

Ve své tvorbě programově navazuje na antické vzory a tím se významně podílí na rozvoji renesančního umění. Mezi jeho nejdůležitější stavby patří florentský palác Rucellai, kde bylo v průčelí snad poprvé použito řádové architektury - kompozice tří řad antických sloupů.

Další stavby: Mantova - kostel S. Sebastiano, kostel S. Andrea

Teoretická díla: O soše, O malířství, O architektuře

Michelangelo Buonarroti

Michelangelo Buonarroti

Stručné info

Jeden z nejvýznamějších italských představitelů renesance a manýrismu. Sochař, architekt a malíř.
 • Socha Davida
 • Strop Sixtinské kaple
 • Pieta

Diego Velázquez

Diego Velázquez

Stručné info

Španělský barokní portrétní malíř. Působil na dvoře krále Filipa IV. Proslavil se portréty španělské královské rodiny a dalších významných evropských osobností.

Cestoval po Itálii, kde se seznámil s dílem Caravaggia. Jeho realistické pojetí malby se u něj také objevilo.

Inspiroval Maneta, Dalího, Picassa a další moderní malíře

Canaletto

Canaletto

Stručné info

Benátský malíř.

William Turner

William Turner

Stručné info

Anglický romantický krajinář, považován za předchůdce impresionistů. Ve své době byl rozporuplnou bytostí, ale obhájil uznání krajinomalbě.

Hodně cestoval a vracel se na stejná místa. Maloval tytéž motivy v různých obdobích aby zachytil aktuální náladu.

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh

Stručné info

Vincent Willem van Gogh [fan choch] (30. března 1853, Zundert – 29. července 1890, Auvers-sur-Oise) byl nizozemským malířem a kreslířem. Byl jednou z největších osobností světového výtvarného umění a je dnes pravděpodobně nejznámější postavou nizozemské historie. Gogh vytvořil v relativně malém časovém intervalu deseti let zhruba 900 maleb a 1100 kreseb. Goghovo dílo bylo za jeho života takřka neznámé (prodala se jen jedna malba necelý rok před Goghovou sebevraždou). Za života se Van Gogh nedočkal výraznějšího uznání. Posmrtně však jeho sláva stoupala závratnou rychlostí; zejména po výstavě v Paříži 17. března 1901 (11 let po Goghově smrti).

Alexander Rodčenko

Alexander Rodčenko

Stručné info

Ruský představitel avantgardy.

Basquiat

Basquiat

Stručné info

Basquiat byl americký malíř s haitskými kořeny. Proslavil se nejdříve v New Yorku jako autor graffiti a později, v 80.letech také jako významný neo-expresionalista.

Donato Bramante

Donato Bramante

Stručné info

Italský architekt a malíř. Pracoval po boku Leonarda da Vinci.

Důležité stavby na nihž se podílel

 • Bazilika svatého Petra ve Vatikánu
 • Kostel Santa Maria delle Grazie v Miláně
 • San Pietro in Montorio v Římě

Rembrandt van Rijn

Rembrandt van Rijn

Stručné info

Jeden z nejvýznamnějších holandských barokních malířů, maloval portréty, autoportréty, holandskou krajinu, dostával bohaté zakázky.

Mistrně využíval techniku šerosvitu - v kompozicích střídal osvětlená a zastíněná místa, zabýval se přímočarým šířením světla.

Vrcholu slávy dosáhl již jako třicátník, ale nakonec umírá zchudlý a pouze v malém okruhu svých stálých přívrženců. Skutečně doceněný byl až po smrti.

Francesco Guardi

Francesco Guardi

Stručné info

Benátský malíř

Eugène Delacroix

Eugène Delacroix

Stručné info

nejvýznamnější francouzský malíř období romantismu, jedna z největších osobností světového malířství 19. století. Nejvýznamějším obrazem je Svoboda vede lid na barikády, který se stal symbolem francouzské revoluce. Fotografoval rovněž portréty, náboženské motivy a někdy i přírodu a květiny.

Inspiraci hledal u Rubense a u některých renesančních malířů

Svým dílem inspiroval například Renoira, van Gogha a Picassa a

Vasilij Kandinskij

Vasilij Kandinskij

Stručné info

Ruský malíř, grafik a teoretik umění, který později žil a pracoval v Německu a ve Francii. Bývá považován za autora prvního abstraktního obrazu (1911).

Je zakladatelem umělecké skupiny Der Blaue Reiter (1911) a Der Blauer Vier (1924). Na pozvání od Waltera Gropia působil na Bauhausu ve Výmaru, Desavě a Berlíně.

Díky světovým válkám a ruské revoluci musel několikrát změnit své působiště. Před druhou světovou byly jeho obrazy zkonfiskovány a vystaveny na výstavě zvrhlého umění.

Damien Hirst

Damien Hirst

Stručné info

Damien Steven Hirst (* 7. června 1965) je britský výtvarný umělec, člen významné tvůrčí skupiny Mladí britští umělci (Young British Artist, YBA). Zabývá se malířstvím, instalací, plastikou a dalšími výtvarnými technikami.

Tizian

Tizian

Stručné info

Tiziano Vecelli, stručně Tizian byl slavný italský renesanční malíř. Maloval portréty, krajiny a náboženská i mytologická témata. Maloval pro významné krále a vévody.

Dožil se vysokého věku. Na sklonku života pravděpodobně zaměstnával i neméně slavného El Greca

Karel Škréta

Karel Škréta

Stručné info

Nejvýznamější český barokní malíř

Jean Auguste Dominique Ingres

Jean Auguste Dominique Ingres

Stručné info

francouzský malíř, vůdčí představitel neoklasicismu v malbě.

František Kupka

František Kupka

Stručné info

Český malíř a grafik světového významu, jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství. Převážnou část svého života strávil v Paříži, kde velmi aktivně podporoval českou komunitu.

Jeho dílo bylo původně popisně realistické - živil se jako ilustrátor, ale v průběhu času se díky vlivům orfismu (zjednodušeně vztah hudby a malby) dostal až k čisté abstrakci.

Ve světě jde o zřejmě nejuznávanějšího malíře českého původu.

Andrea Palladio

Andrea Palladio

Stručné info

Italský pozdně renesanční architekt a teoretik architektury.

Důkladně studoval antickou architekturu a takto nabyté poznatky uplatňoval ve svých praktických i teoretických dílech. Jeho "Čtyři knihy o architektuře" se na dlouho staly biblí stavitelů.

Množství paláců, kostelů a jiných staveb realizoval především ve Vicenze. Nejznámější je tamnější radnice zvaná dnes Basilica Palladiana po svém tvůrci.

Théodore Géricault

Théodore Géricault

Stručné info

Malíř a grafik, jeden z hlavních představitelů francouzského Romantismu. Byl z bohaté rodiny a na svém řemesle naprosto nezávislý.

Inspiroval se například u Michelangela nebo Rubense.

Jeho nejznámější dílo Vor medůzy zachycuje skutečnou katastrofu, kdy byly desítky lidí vydány na pospas moři. Malbou se inspiroval Witkin ve svém snímku Loď Bláznů

Paul Cézanne

Paul Cézanne

Stručné info

Francouzský malíř, významný představitel impresionismu. Je známý jako otec moderního umění. Považovali si ho Picasso, Matisse a další moderní malíři.

Po většinu svého života zůstal, podobně jako další impresionisté, nepochopen. Teprve před smrtí jej začali současníci vyzdvihovat.

Francis Bacon

Francis Bacon

Stručné info

Irský malíř

Gustave Courbet

Gustave Courbet

Stručné info

Francouzský malíř. Je považován za vůdčí postavu francouzského malířského realismu 19. století.

Nechal se ovlivnit například Rembrandtem nebo Tizianem. Mladého Courbeta svazoval akademismus Davidův a Ingresův a více se blížil romantickému pojetí malby. I od něj se ale začal pomalu vzdalovat a stává se realistou.

Courbetův vliv byl obrovský. Velice ovlivnil Impresionisty. Moneta, Renoira, Maneta, později i Matisse a Picassa.

Kazimir Malevič

Kazimir Malevič

Stručné info

Ruský malíř a teoretik umění, průkopník geometrického abstraktního umění a otec avantgardního hnutí suprematismu, který se zakládal na užívání základních geometrických tvarů při kompozici obrazů. Jeho kolegou byl například El Lisickij

Robert Smithson

Robert Smithson

Stručné info

Americký představitel land-artu:

Alfred Sisley

Alfred Sisley

Stručné info

Francouzský impresionistický malíř anglického původu. Narodil se v bohaté rodině, otec jej podporoval v malování. Během prusko-francouzské války však rodinný podnik krachl a Sisley musel uplatnit svůj um jako profesionální malíř.

Ve svých pracech zachycoval krajinu francouzskou a britskou krajinu v podobném stylu jako Pissarro. Krajině se věnoval nejdůkladněji ze všech impresionistů

Byť byl přijat na salon, umírá aniž by se dočkal výraznějšího úspěchu.

Alberto Giacometti

Alberto Giacometti

Stručné info

Švýcarský sochař, malíř a grafik. Byl jedním z nejvýznamnějších sochařů 20. století. Alberto se narodil v italsky mluvící části Švýcarska. Pocházel z uměleckého prostředí. Jeho otec Giovanni Giacometti patřil mezi známé post - impresionistické malíře. Byl nejstarším ze čtyř dětí a byl si velmi blízký se svým podobně starým bratrem Diegem. Už od nejútlejšího dětství měl zájem o umění.

Claude Monet

Claude Monet

Stručné info

Francouzský malíř a grafik, významný představitel impresionismu. Učil se u E.Boudina v Le Havru, 1857 odešel do Paříže, kde pod vlivem C.Troyona maloval krajiny. Po návratu do Le Havru se seznámil s J.B.Jongkindem. 1862 odjel podruhé do Paříže, kde se v Académie Suisse spřátelil s C. Pissarem, A. Renoirem, A. Sisleyem a dalšími pozdějšími impresionisty.

Nespokojen výukou, rozhodl se věnovat výlučně vlastním malířským experimentům, vystupuje se svými přáteli ze školy a dává se vlastní cestou. Jeho vzorem byl G.Courbet a od 1863, kdy viděl Snídani v trávě, E.Manet, s nímž se osobně poznal 1867.Přátelský vztah obou malířů upevnily schůzky v kavárně Guerbois.

Pod vlivem J.M.W. Turnera namaloval obraz Imprese. Východ Slunce ( 1874 ), podle něhož byl nazván celý směr. Autor množství žánrových scén a portrétů. Centrem jeho tvorby byly rozsáhlé monotématické cykly ( Nádraží v Saint-Lazare, Kupky, Katedrála v Rouenu a další ), ve kterých studoval světelné efekty, barevné odrazy, jejich vzájemné vazby. Zobrazované téma mělo stále menší význam ve prospěch čistě malířských otázek ( Lekníny ).

Byl nejimpresionističtějším ze všech malířů impresionistů, jeho dílo může sloužit jako školní příklad impresionistického stylu, názoru a techniky, přestože ve svém pozdním díle impresionismus překonává osobitým expresivní projevem. Jestliže krajináře z Moneta vypěstovali v jeho mládí Boudin a Jongkind, mistry malířovy rané doby byli Courbet a Manet. Pod jejich vlivem maluje figurální kompozice, v nichž spojoval realistický zájem o obyčejnou každodenní skutečnost se studiem světla v plenéru Ve svém nejvlastnějším oboru, v krajinářství, usiloval Monet na konci šedesátých let o podání ryzího zrakového dojmu z přírody. V posledních letech svého života vytváří už jako téměř nevidoucí stařec malířské vize působící jako velkolepé symfonie čistých barev. Nejpronikavější úsudek Monetova díla podal P.Cézanne : Monet měl jenom oči, ale – bože – jaké oči !

Auguste Rodin

Auguste Rodin

Stručné info

Významný francouzský sochař.

Paul Gauguin

Paul Gauguin

Stručné info

významný představitel postimpresionismu. Začal jako impresionista, jeho učitel a přítel byl Pissarro. On sám pak do budoucna ovlivnil mnoho umělců a stylů - fauvismus, kubismus a další.

Dlouhý čas trávil ve střední americe, karibiku a hlavně na Tahiti odkud pochází jeho známé obrazy domorodých krásek v rajské přírodě.

Pojilo jej divoké přátelství s van Goghem. Gaugin byl u toho, kdy si van Gogh uřízl část ucha.

Victor Vasarely

Victor Vasarely

Stručné info

Maďarsko-francouzský malíř, představitel Op-artu a kinetického umění.

Georges Seurat

Georges Seurat

Stručné info

Francouzský post-impresionistický malíř. Zakladatel neo-impresionismu. Narozdíl od většiny impresionistů své obrazy pečlivě plánoval množstvím skic a dokončoval je v atelieru.

Spolu s Paulem Signacem se podílel na nové pointilistické technice (více o pointilismu u Paula Signace). Seurat díky pointilismu kloubil umění a vědu. Pointilistickou technikou namaloval několik obrazů i Vincent van Gogh nebo Camille Pissarro.

Jeho práci pak studovali a navazovali na ni i nabisté, futuristé a i někteří abstraktní malíři.

Joan Miró

Joan Miró

Stručné info

Katalánský malíř, sochař a keramik.

Alfons Mucha

Alfons Mucha

Stručné info

Významný český secesní malíř

Gustav Klimt

Gustav Klimt

Stručné info

Rakouský symbolista a secesní malíř. Jedna z nejdůležitějších postav rakouského moderního umění. Jeho Portrét Adele Bloch-Bauer se v roce 2006 stal nanedlouho nejdražším kdy prodaným obrazem (135 mil. dolarů) Pracoval převážně s ženským tělem. Své obrazy začal na přelomu století zdobit zlatými lístky.

Joseph Beuys

Joseph Beuys

Stručné info

německý performer, sochař, malíř, estetik, filozof a teoretik umění, pedagog Kunstakademie Düsseldorf. V České republice se proslavil tím, že Milan Knížák zakoupil jeho dílo Auto do národní galerie za 500 000 Euro.

Edward Munch

Edward Munch

Stručné info

Norský malíř, grafik a rytec. Významný představitel symbolismu a expresionismu. Nejznámější obraz je Křik. Téměř všechny jeho obrazy jsou velice negativní, úzkostné a smutné. Nechal se ovlivnit postimpresionismem a naturalismem. Působil v Německu a ve Francii, ale i v rodném Norsku. Jeho otec mu díla ničil za to, že se přátelil s bohémy, pil a žil nevázaný život.

Paul Signac

Paul Signac

Stručné info

Francouzský neoimpresionista. On a Georges Seurat se podíleli na vývoji pointilismu - místo různobarevných ploch používali jednotlivé tečky čisté barvy - mísení barev pak probíhá nikoli na paletě, ale až na sítnici oka díky jeho nedokonalosti.

Henri de Toulouse-Lautrec

Henri de Toulouse-Lautrec

Stručné info

Francouzský malíř navazující na impresionismus a postimpresionismus.

Frida Kahlo

Frida Kahlo

Stručné info

Významná mexická malířka, malovala ve stylu původní mexické kultury a mísila ji s prvky realismu, surrealismu a symbolismu.

Henri Matisse

Henri Matisse

Stručné info

Jeden ze zakladatelů Fauvismu. Velmi pozitivní člověk, jeho obrazy zachycují pohodu, hru, zábavu, tanec. Používal divoké barvy. Za 2. světové války bylo jeho umění prohlášeno za zdegenerované. Po válce opět začal tvořit ve svém stylu až do své smrti.

Piet Mondrian

Piet Mondrian

Stručné info

byl nizozemský malíř, vůdčí osobnost neoplasticismu.

Paul Klee

Paul Klee

Stručné info

Švýcarský moderní malíř, grafik a ilustrátor. Vyučoval na Bauhausu v Dessau a na akademii v Düsseldorfu. V Bernu je jeho Muzeum.

André Derain

André Derain

Stručné info

André Derain (10 June 1880 – 8 September 1954) was a French artist, painter, sculptor and co-founder of Fauvism with Henri Matisse

Pablo Picasso

Pablo Picasso

Stručné info

Pablo Ruiz Picasso (25. října 1881 – 8. dubna 1973) byl španělský malíř a sochař. Jeho celé jméno je Pablo Diego José Santiago Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispiniano de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Blasco y Picasso López. Je jednou z nejvýznamnějších osobností umění 20. století. Společně s Georgesem Braquem je považován za zakladatele kubismu. Odhaduje se, že Picasso vytvořil asi 13 500 obrazů a skic, 100 000 rytin a tisků, 34 000 ilustrací a 300 skulptur a keramických děl.

Georges Braque

Georges Braque

Stručné info

Francouzský malíř. Spolu s Picassem dali světu kubismus.

Umberto Boccioni

Umberto Boccioni

Stručné info

italský malíř, sochař a kritik umění, představitel a hlavní teoretik futurismu.

Walter Gropius

Walter Gropius

Stručné info

Německý architekt. Zakladatel Bauhausu. Postavil budovu ve Výmaru v roce 1919.

Vladimir Tatlin

Vladimir Tatlin

Stručné info

Ruský sovětský malíř, sochař, architekt, scénograf a průmyslový výtvarník; jeden ze zakladatelů ruského (sovětského) konstruktivismu.

Ludwig Mies van der Rohe

Ludwig Mies van der Rohe

Stručné info

Německý architekt, jeden z pionýrů moderní architektury. Známé stavby jsou například vila Tugendhat v Brně nebo Německý pavilon v Barceloně.

Marcel Duchamp

Marcel Duchamp

Stručné info

Francouzský malíř, dadaista a surrealista. Jeden z původních představitelů konceptuálního umění. Známá díla jsou:

Fontána

Převrácený a podepsaný pisoár

Akt sestupující ze schodů

Klasika modernismu

Marc Chagall

Marc Chagall

Stručné info

Židovský bělorusko-francouzský malíř. Měl vlastní umělecký styl skládající se z expresionalismu, symbolismu a kubismu.

Kurt Schwitters

Kurt Schwitters

Stručné info

Německý malíř, básník, reklamní grafik. Dadaista.

El Lisickij

El Lisickij

Stručné info

Ruský malíř, architekt, designér, fotograf a typograf.

Max Ernst

Max Ernst

Stručné info

Francouzský malíř německého původu. Dadaista, Surrealista.

René Magritte

René Magritte

Stručné info

Belgický surrealistický malíř. Obrazy jsou na první pohled velice jednoduché, často zobrazuje běžné předměty v neobvyklých kontextech. Díky relativně velké popularitě v druhé polovině 20. století se jeho dílo stává i předmětem parodií.

Jackson Pollock

Jackson Pollock

Stručné info

Abstraktní expresionista. Svou činností zahájil tvorbu nové umělecké generace, která ztělesňovala ducha doby, jeho život je tedy pro pochopení díla klíčovým. Jeho práce byl jakýmsi druhem duševního boje a vyžadovala tedy nadlidskou duševní sílu. Konfrontovat se s prázdným prostorem plátna a pokoušet se na něj promítnou pořádek a smysl je podle něj reprezentativní mezistupeň základní existenciální krize moderního člověka. V roce 1923 jako jedenáctiletý poprvé navštívil indiánskou rezervaci; objevil zde nevšední motivy abstrakce zvané „primitivní umění“ amerických indiánů. Během léta 1927 vyšly najevo jeho sklony k alkoholismu, umění se pro něj stalo způsobem vybití emocí, malovat mu umožňovalo vyjádřit svůj vnitřní vesmír, osvobodit se od svých úzkostí a hněvu.

.